Στην Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν οι «Θυγατέρες της Πηνελόπης» (Daughters of Penelope) που ανήκουν στη παγκόσμια φιλανθρωπική οργάνωση ΑΧΕΠΑ, προκειμένου να κάνουν τον απολογισμό των δράσεων της χρονιάς που πέρασε αλλά και να συντονίσουν καλύτερα τις επόμενες. Σε αυτό το συνέδριο έγινε ένας απολογισμός των δράσεών τους και συζητήσανε ιδέες και στρατηγικές για το πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί η οργάνωση καλύτερα και πως θα μπορούσαν οι δραστηριότητές τους να είναι πιο πετυχημένες. Οι Daughters of Penelope είναι μια οργάνωση η οποία προβάλλει το ελληνικό ιδεώδες σε όλο τον κόσμο από την ίδρυσή της. Οι δραστηριότητές τους είναι η φιλανθρωπία, η ενίσχυση της εκπαίδευσης και η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά. Οι Daughters of Penelope είναι μια από τις παλαιότερες και πιο δραστήριες οργανώσεις της ελληνικής ομογένειας, που στέκετε πάντα αρωγός στις δύσκολες στιγμές, ενώ παράλληλα προωθεί με συνέπεια τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ.

ALSO WATCH