Η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας στα πανεπιστήμια του εξωτερικού

Εδώ και αρκετά χρόνια, τα Τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, στο πλαίσιο των οποίων διδάσκεται η νέα ελληνική γλώσσα, μειώνονται με ραγδαίο ρυθμό, κυρίως εξαιτίας της γενικότερης υποβάθμισης των ανθρωπιστικών σπουδών ανά τον κόσμο.

Επιπλέον, ως λόγοι αυτής της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης αναφέρονται οι οικονομικές περικοπές, ακόμα και σε μεγάλα πανεπιστήμια, καθώς και ο περιορισμένος ρόλος της νέας ελληνικής γλώσσας στην διεθνή οικονομική ζωή και την αγορά εργασίας. Επίσης, η κατάσταση αυτή φαίνεται ότι συνεχίζεται παρά τις προσπάθειες του ελληνικού κράτους να ενισχύσει τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό – προσπάθειες οι οποίες υπήρξαν άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο αποτελεσματικές, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών αποφάσισαν να συνδιοργανώσουν συνέδριο με τίτλο «Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στα πανεπιστήμια του εξωτερικού σήμερα: προκλήσεις και προοπτικές».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 27-29 Ιουνίου 2024 και στόχος του είναι να φέρει σε επαφή όσους και όσες διδάσκουν τη νεοελληνική γλώσσα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού με σκοπό:


• Να αναδειχθεί ο ρόλος των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που διδάσκουν και διαδίδουν την Νέα Ελληνική,
• Να προσδιοριστούν ιδιαιτερότητες στα κατά τόπους ιδρύματα σε σχέση με την νεοελληνική γλώσσα ως γνωστικό αντικείμενο και τη διδασκαλία της,
• Να διερευνηθούν οι προοπτικές προώθησης και διάδοσης της Νέας Ελληνικής στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον,
• Να εντοπισθούν προκλήσεις θεσμικού, οικονομικού, εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού χαρακτήρα, ώστε να αναζητηθούν από κοινού κατάλληλες απαντήσεις,
• Να διερευνηθούν επιμέρους ζητήματα, όπως:


-Σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας σε φοιτητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
-Καλές πρακτικές που έχουν δοκιμαστεί στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα,
-Η θέση της Νέας Ελληνικής και των διδασκόντων στα προγράμματα σπουδών και τα τμήματα των πανεπιστημίων τους,
-Η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας και ο ρόλος της στα προγράμματα Νεοελληνικών Σπουδών.

Το συνέδριο απευθύνεται σε όσους και όσες διδάσκουν τη νέα ελληνική γλώσσα σε διάφορα επίπεδα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε με ανακοίνωση διάρκειας 15 λεπτών, η οποία να εστιάζει σε συγκεκριμένο θέμα (θα διευκόλυνε τη συζήτηση, αν μπορούσαν να αποφευχθούν γενικές και περιγραφικές παρουσιάσεις τμημάτων και μαθημάτων).

Παρακαλούμε να στείλετε τίτλο και σύντομη περίληψη (το πολύ 200 λέξεις) μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Οργανωτική Επιτροπή:

Καραδήμας Δημήτρης, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πρόεδρος του ΔΣ του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ΕΚΠΑ

Μόζερ Αμαλία, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, μέλος του ΔΣ του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ΕΚΠΑ

Σαμπατακάκης Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο της Lund, Σουηδία, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών

Στασινοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Αυστρία, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών

Γραμματειακή υποστήριξη:

Δημητράκου Σταυρούλα, μέλος ΕΕΠ, Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ΕΚΠΑ

Μακρόπουλος Παναγιώτης, διδάσκων, Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ΕΚΠΑ

Νουχουτίδου Ελισσάβετ, διδάσκουσα, Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ΕΚΠΑ

Πηγή: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών

Ουάσιγκτον. 39ο Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ. “O αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη για την Κύπρο”

Το 39ο Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ, στην Ουάσιγκτον, συγκέντρωσε κορυφαίους Αμερικανούς νομοθέτες με στόχο να διατηρήσει το Κυπριακό ενεργά στην ατζέντα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και

Read More »