Κανείς απόδημος Έλληνας μετά την προκήρυξη των εκλογών, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τα χαρτιά του προκειμένου να ψηφίσει.

Σε αυτές τις εθνικές εκλογές, όταν πραγματοποιηθούν, θα μπορέσουν να ψηφίσουν για πρώτη φορά από τον τόπο διαμονής τους οι Ελληνες που ζουν στο εξωτερικό. Μετά την προκήρυξη των εκλογών, όμως, κανείς απόδημος Έλληνας δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τα χαρτιά του προκειμένου να ψηφίσει.

Phifos

Μάλιστα, θα πρέπει ο κατάλογός τους να έχει ολοκληρωθεί 12 ημέρες πριν από την ημερομηνία προκήρυξης. Αν, επί παραδείγματι, επρόκειτο να διεξαχθούν οι εκλογές στις 9 Απριλίου, θα έπρεπε να έχουν προκηρυχθεί από τις 10 Μαρτίου και η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού να έχει κλείσει στις 27 Φεβρουαρίου.

Σε αυτές τις εθνικές εκλογές, όταν πραγματοποιηθούν, θα μπορέσουν να ψηφίσουν για πρώτη φορά από τον τόπο διαμονής τους οι Ελληνες που ζουν στο εξωτερικό.

Η διαδικασία εγγραφής στους σχετικούς εκλογικούς καταλόγους είναι σχετικά απλή, αφορά ωστόσο έναν περιορισμένο αριθμό Ελλήνων του εξωτερικού και όχι το σύνολο των αποδήμων, εξαιτίας των κριτηρίων που έχουν τεθεί τόσο από τη νομοθεσία όσο και από τις αποφάσεις εφαρμογής της. Οπως ορίζει ο νόμος (4648/2019) που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019, δικαίωμα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους έχουν οι εκλογείς που τα τελευταία 35 χρόνια έχουν ζήσει για τουλάχιστον δύο χρόνια στην Ελλάδα και έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση Ε1 ή Ε2 ή Ε3 ή Ε9 και των δύο προηγούμενων ετών, ακόμη κι αν η δήλωση είναι μηδενική. Προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι κάποιος έχει ζήσει στην Ελλάδα για δύο χρόνια την τελευταία 35ετία απαιτούνται συγκεκριμένα δημόσια έγγραφα ως αποδεικτικά:

• Βεβαίωση φοίτησης από σχολείο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης ή από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (ένσημα) της ημεδαπής.

• Βεβαίωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας για όσο διάστημα διαρκεί αυτή.

Ωστόσο οι Ελληνες και οι Ελληνίδες που ζουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και είναι κάτω των 30 ετών μπορούν να εγγραφούν στους σχετικούς εκλογικούς καταλόγους χωρίς να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, εφόσον όμως έχει υποβάλει συγγενής α΄ βαθμού κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Για να μπορέσει να εγγραφεί ο εκλογέας θα πρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή

Τώρα για πρώτη φορά, ψηφίζεις από όπου και αν ζεις!

Μπες σήμερα στο www.apodimoi.gov.gr, ενημερώσου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε άμεσα την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, για να ψηφίσεις στις επερχόμενες εθνικές εκλογές.

Διαμόρφωσε το μέλλον της Ελλάδας με την ψήφο σου!