Έλληνες του Εξωτερικού. Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Οι Έλληνες πολίτες που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό, ακόμη και αν δεν διαθέτουν κωδικούς web banking σε ελληνική τράπεζα ή αριθμό κινητού σε ελληνικό πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, μπορούν εφεξής:

• να εκδίδουν εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις,

• να χρησιμοποιούν το Gov.gr Wallet, καθώς και

• να έχουν πρόσβαση σε όσες ψηφιακές υπηρεσίες απαιτούν δεύτερο επίπεδο αυθεντικοποίησης, με την αποστολή κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password).

Η υπηρεσία απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό και διαθέτουν ΑΦΜ.

Η διαδικασία δήλωσης και επαλήθευσης ολοκληρώνεται με μία και μόνο επίσκεψη του ενδιαφερόμενου πολίτη στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του.