Ο Ελληνικός σιδηρόδρομος στην εποχή ανταλλαγής τηλεγραφημάτων μεταξύ των σταθμαρχών

trena tempi

Δυστυχώς στη διαχρονική ιστορία του ΟΣΕ, οι «εργολαβίες μπαλώματα» ήταν μόνιμη επωδός. Τα μεγάλα προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας δεν είναι σημερινά. Είναι κοινός τόπος ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο, τα τρένα, η συντήρηση, οι ανοιχτές εργολαβίες, τα συστήματα ασφαλείας, η διαχρονικά προβληματική εν ολίγοις λειτουργία του σιδηρόδρομου, οδήγησαν σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις στο […]